Przejdź do treści
neurofeedback

Neurofeedback

Trening neurofeedback ma za zadanie doskonalenie funkcji poznawczych mózgu,  poprawę jego pracy, przez co polepsza się funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, ADHD, w terapii niektórych schorzeń psychicznych. Przynosi rewelacyjne rezultaty w zakresie poprawy koncentracji, może być też stosowany jako trening relaksacyjny u osób zdrowych.

Metoda neurofeedback polega na wykorzystaniu specjalistycznego aparatu, który pozwala na ukazanie procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zazwyczaj sprawy, a które może nauczyć się świadomie kontrolować.

EEG Biofeedback (neurofeedback) opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

– aktywność elektryczna mózgu (EEG) odzwierciedla stan psychiczny,

– możemy tę aktywność poddać treningom.

Mózg, w różnych stanach świadomości, wytwarza fale elektromagnetyczne o określonych częstotliwościach i amplitudach. W procesie dojrzewania czynności bioelektrycznej mózgu dochodzi do wieloetapowych zmian układów i struktur mózgu, nawarstwiania połączeń nerwowych, przebudowy organizacyjnej, strukturalnej, metabolicznej i enzymatycznej. Nasz mózg jest plastyczny.

Osoba poddawana treningowi uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgu – wzmacniać pożądane, a hamować niepożądane fale.

Zasada treningu neurofeedback oparta jest o prawo efektu Thorndike’a, które mówi, że nagradzanie odpowiedniego zachowania zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości.

Zachowaniem wzmacnianym w neurofeedback jest wytwarzanie określonych wzorców fal mózgowych. Nagrodą za takie zachowanie jest informacja o sukcesie przekazywana przez komputer za pomocą dźwięków i wyświetlanego obrazu. Mózg uczy się właściwej pracy, która gwarantuje lepsze funkcjonowanie pacjenta.

Czas trwania terapii zależy od problemów, z jakimi zgłasza się pacjent. Zazwyczaj jest to 10-15 spotkań, w szczególnych przypadkach (np. ADHD) potrzeba systematycznej pracy przez około 40 treningów.