Przejdź do treści
dr n. med. Dorota Mroczkowska
psycholog, psychoterapeuta
dorota-mroczkowska

Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych.

Jestem terapeutą neurofeedback (Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej).

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii INTRA w Warszawie w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia Emotionally Focused Therapy for Couples.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe dbając o poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy specjalistycznej, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Jestem autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii i rehabilitacji medycznej. Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowych, co pozwala mi na bieżąco obserwować postępy w nauce i weryfikować posiadaną wiedzę.

I also conduct sessions in English.

Moje zainteresowanie emocjonalnym i intelektualnym życiem człowieka ma długą historię. Swojej drogi zawodowej szukałam przez wiele lat, zajmując się pracą w różnych obszarach pomagania ludziom. Fascynacja psychoterapią zrodziła się w momencie, gdy zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele można zrobić dla drugiego człowieka.

W pracy integruję różne podejścia terapeutyczne, z akcentem na doświadczanie. Korzystam z wiedzy z zakresu neuronauki, szczególnie w pracy z traumą, w pracy z ciałem, z focusingu w obszarze pracy z emocjami. Zaburzenia lękowe/nerwicowe, zaburzenia nastroju (w tym depresja), problemy osobowościowe i sytuacje kryzysowe to najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się do mnie od wielu lat pacjenci.

Pomagam młodzieży i osobom dorosłym, cierpiącym z powodu trudności w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych, mającym poczucie, że nie radzą sobie w życiu czy nie korzystają wystarczająco ze swoich możliwości.

Prowadzę też konsultacje dla rodziców z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych. Wspieram rodziców w rozpoznawaniu trudności, wspólnie szukamy zasobów i sposobów dających wsparcie dzieciom przechodzącym przez trudne dla nich sytuacje.

W swojej pracy kieruję się standardami etyki zawodowej, przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychologa. Zapewniam całkowitą dyskrecję na każdym etapie współpracy, bezpieczeństwo, poszanowanie godności i wolności pacjenta. Z każdą osobą nawiązuję osobistą i indywidualną relację, dostosowując metody pracy do potrzeb i oczekiwanych efektów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

omnie

Zadzwoń

+48 531-052-830

Napisz

centrum.psychologiczne@wp.pl

lub odwiedź

ul. Markiewicza 9 10-774 Olsztyn