Przejdź do treści
diagnoza-psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne rozpoznaje psychologiczne mechanizmy funkcjonowania pacjenta, wyjaśnia pojawiające się trudności oraz przewiduje możliwości ich zmiany.

Cele diagnozy psychologicznej:
– opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym
– ocena mocnych stron, zasobów oraz doświadczanych trudności
– wykrycie mechanizmów leżących u podstaw trudności i objawów chorobowych
– właściwe ukierunkowanie postępowania terapeutycznego

Rodzaje diagnozy psychologicznej:

  • BADANIE OSOBOWOŚCI
    ma na celu stworzenie charakterystyki profilu osobowościowego (MMPI-2, EPQ-R, ACL, NEO-FFI, RISB, TAT)
  • BADANIE INTELEKTU
    pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej
  • DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA
    ma na celu określenie dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego polega na ocenie funkcjonowania poznawczego pacjenta (badanie procesów pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, wzorokowo-przestrzennych, procesu uczenia się, ocena gotowości szkolnej), przykładowe testy: Test Sortowania Kart Wisconsin WCST, Test Łączenia Punktów CTT, Test Fluencji Słownej, CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona BVRT.

Prowadzę diagnozę osób dorosłych, dzieci i młodzieży.