• cps
  • cps
  • cps
  • cps

Wykaz prac naukowych

 

1. Mroczkowska D. 2011. Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży, Życie i Płodność Kwartalnik Interdyscyplinarny, Wyd. Fundacja Życie i Płodność w Krakowie, Kraków, nr 4: 77-88.

 

2. Mroczkowska D. 2012. Proces wnioskowania oraz poczucie sprawstwa jako elementy komunikacji interpersonalnej w organizacji. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, nr 17: 5-16.

 

3. Mroczkowska D. 2012. Motywowanie pracowników w aspekcie przywództwa służebnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, nr 3-4 (86-87)/12: 65-73.

 

4. Mroczkowska D. 2012. Kultury manipulacji, cynizmu i obojętności a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Humanizacja Pracy, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock, nr 5(269): 77-89.

 

5. Białkowska J., Mroczkowska D., Szypulska A., Fischer B. 2013. Ocena świadomości chorych palących papierosy na temat wpływu palenia tytoniu na występowanie chorób cywilizacyjnych. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, Vol. 16, No. 2: 23-30.

 

6. Mroczkowska D. 2013. Rola przywództwa w kształtowaniu motywacji, Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, nr 22: 97-112.

 

7. Mroczkowska D. 2013. Wpływ sumienności i sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych na jakość życiaHygeia Public Health, 48(2): 205-210.

 

8. Mroczkowska D., Białkowska J. 2014. Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu; Tom 20, nr 3: 265-269.

 

9. Mroczkowska D., Białkowska J. 2014. Ocena jakości życia pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 3: 122-130.

 

10. Białkowska J., Mroczkowska D., Zomkowska E., Rakowska A. 2014. Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta, Hygeia Public Health, 50(2): 365-369.


11. Mroczkowska D., Białkowska J. Rakowska A. 2014. Neurofeedback as supportive therapy after stroke. Case report. Postępy Psychiatrii i Neurologii, nr 23: 190-201.


12. Białkowska J., Mroczkowska D. 2014. Specyfika  rehabilitacji pacjentów geriatrycznych z wielochorobowością – opis przypadku 82-letniego pacjenta. Geriatria; 8:1-5.


13. Białkowska J., Mroczkowska D. 2014. Analiza częstości występowania zaburzeń funkcji poznawczych i mowy u chorych po udarze mózgu. Szkice Humanistyczne; tom XIV, nr 4 (vol.36): 111-119.

 

14.  Rakowska A., Matyskieła T., Mroczkowska D., Zwiernik B., Zwiernik J. 2015. Logopenic variant of primary progressive aphasia - case report. Polish Annals of Medicine. doi:10.1016/j.poamed.2015.10.001

 

15. Mroczkowska D., Białkowska J. 2015. Niespecyficzne objawy zaburzeń depresyjnych w różnych okresach życia (Non-specific symptoms of depressive disorders in different stages of life). Szkice Humanistyczne; tom XV, nr 3-4 (vol.38): 231-238.

 

16. Białkowska J., Mroczkowska D. 2016. Rehabilitacja chorej wybudzonej ze śpiączki po cesarskim cięciu. Rehabilitacja w praktyce 2016;4:33-36.


17. Mroczkowska D., Białkowska J., Lewicka K. 2016. Rehabilitacja funkcji poznawczych i wykonawczych w chorobach niedokrwiennych mózgu. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2016;6,1:45-49.

 

18. Białkowska J., Mroczkowska D., Osowicka-Kondratowicz M. Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2016,14(1):58-62.

 

19. Białkowska J., Kolasińska-Ćwikła A., Mroczkowska D., Sowa M., Grabarczyk Ł., Maksymowicz W., Cichocki A., Ćwikła JB. Disseminated Pancreatic Neuroendocrine Neoplasm (NEN) with an Uncommon Localisation in the Central Nervous System. A Case Report. Pol J Radiol. 2017;1;82:120-125.

 

20. Białkowska J., Mroczkowska D., Wojtkiewicz J., Maksymowicz W. The use of EEG biofeedback in rehabilitation of a patient with Amyotrophic Lateral Sclerosis with cognitive, mood and motivation disorders. Polish Annals of Medicine 2018;25(1):68–73.

 

21. Mroczkowska D., Tyras S. Zastosowanie EEG-Neurofeedback w rehabilitacji zaburzeń mowy u pacjentów poudarowych. Psychiatria 2018;15,4:155–161.

 

22. Białkowska J., Mroczkowska D., Wickland-Białkowska M. The use of EEG biofeedback to improve memory, concentration, attention and reduce emotional tension. Medical Rehabilitation 2019; 23 (2): 31-35.

 

23. Mroczkowska D., Bałdyga E., Żechowicz T., Gromadziński L. Neuropsychological rehabilitation of patients with symptoms of depression after ischemic stroke. Polish Annals of Medicine. 2019;26(2):130–133.

 

24. Białkowska J., Mroczkowska D., Huflejt ME.,  Wojtkiewicz J., Siwek T.,  Barczewska M., Maksymowicz W. Complex Treatment of the Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. Acta Clinica Croatica 2019,58(4):757-765.

 

 

Wystąpienia konferencyjne

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Temat konferencji: Farmakologia w profilaktyce i leczeniu udaru mózgu - pułapki i zagrożenia. Tytuł wystąpienia: Neurofeedback jako terapia wspomagająca leczenie afazji poudarowej. Studium przypadku. (październik 2013)

 

I Polski Kongres NeuroRehabilitacji. Temat konferencji: Nowe rozwiązania w neurorehabilitacji. Tytuł wystąpienia: Studium przypadku pacjenta z nietypowym przerzutem guza neuroendokrynnego do mózgu. (maj 2014)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Sympozjum naukowo-szkoleniowe: Nowości w rehabilitacji. Tytuł wystąpienia: Wyniki rehabilitacji chorych z zastosowaniem dwupłytowej platformy dynamograficznej Gamma. (październik 2014)

 

XIII Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur. Olsztyn. Tytuł wystąpienia: Nowoczesne metody rehabilitacji funkcji poznawczych chorej po udarze mózgu. Opis przypadku. (listopad 2014)


XIII Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur. Olsztyn. Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarne leczenie i rehabilitacja osób starszych. Opis przypadku. (listopad 2014)

 

42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie, Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius. Zastosowanie elektroencefalograficznego sprzężenia zwrotnego w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychologicznych chorego na stwardnienie zanikowe boczne po przeszczepie komórek macierzystych. The use of electroencephalographic feedback in the diagnosis and treatment of psychological disorders in patient with amyotrophic lateral sclerosis after the stem cells transplantation.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Konferencja: Nowości w rehabilitacji. Tytuł wystąpienia: Zastosowanie EEG Biofeedback Digi Track w rehabilitacji. (styczeń 2016)


Pozostała działalność

 

Komitet Programowy 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki UWM w Olsztynie

Komitet Programowy 13. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki UWM w Olsztynie

 

 

Copyright by CPS I  Wykonanie ICVision.pl