• cps
  • cps
  • cps
  • cps
Psycholog

Nieoczekiwane zmiany nastroju, trudności w koncentracji, długotrwały stres, zaniżone poczucie własnej wartości, negatywne relacje z bliskimi - problemy, które powodują, że nagle przestajemy radzić sobie w naszym życiu – powinny nas zachęcić do kontaktu z psychologiem, specjalistą, który wie jak pomóc nam wrócić do stanu spokoju i równowagi. Jeśli nie uporamy się z piętrzącymi się trudnościami, będą nam one przeszkadzać i powodować nieodwracalne zmiany w naszym życiu i zdrowiu.

Psycholog, poprzez rozmowę, obserwację oraz testy psychologiczne, dokonuje oceny procesów poznawczych, emocjonalnych oraz osobowości pacjenta. Pozyskane informacje są podstawą do sformułowania zaleceń terapeutycznych.

 

Skierowanie do psychologa nie jest wymagane. Usługi są płatne (cennik w zakładce Aktualności).

Pomoc skierowana jest do dzieci wymagających wczesnego wspomagania prawidłowego rozwoju, dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi lub wychowawczymi, dorosłych z problemami osobistymi i zawodowymi. Młodzieży pomagam w wyborze zawodu i uczelni wyższej.

Oferta skierowana jest również do rodziców, którzy potrzebują konsultacji, porady albo chcą poznać metody pracy psychologa, które wspierają prawidłowy rozwój ich dziecka.Współpracuję z lekarzami różnych specjalności, pedagogiem oraz neurologopedą.

 

Gabinet Psychologiczny wyposażony jest w najnowsze narzędzia diagnostyczne - również w wersji komputerowej:

 

BADANIE INTELIGENCJI, PROCESÓW POZNAWCZYCH

Dziecięca Skala Rozwojowa dla małych dzieci od 2 m-cy do 3 lat - diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera dla dzieci w wieku 3-15 lat - niewerbalny test inteligencji

Skala Dojrzałości Umysłowej dla dzieci w wieku 4-10 lat - ocena dojrzałości umysłowej dziecka tzw. "zdolności do rozumowania"

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - pomiar poziomu inteligencji ogólnej dzieci

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - pomiar poziomu inteligencji ogólnej dorosłych

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych - badanie zdolności twórczych, kreatywności

APIS - P Bateria Testów dla uczniów do pomiaru inteligencji ogólnej

APIS – Z Bateria Testów dla młodzieży, studentów i dorosłych do pomiaru inteligencji ogólnej

Test Matryc Ravena dla dzieci w wieku 4-10 lat w wersji kolorowej - pomiar inteligencji ogólnej dziecka

Test Matryc Ravena – dla dzieci, młodzieży, dorosłych w wersji standard - niewerbalny test inteligencji ogólnej

BADANIE OSOBOWOŚCI

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – MMPI-2 - do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych

EPQ–R – Kwestionariusz Osobowości dla młodzieży i dorosłych- bada podstawowe wymiary osobowości wg teorii Eysencka

NEO P-R – Inwentarz Osobowości dla młodzieży i dorosłych - diagnoza cech osobowości wg modelu "Wielkiej Piątki"

Test Rozumienia Emocji dla młodzieży i dorosłych - pomiar jednego z komponentów inteligencji emocjonalnej: zdolności do rozumienia emocji

Test Niedokończonych Zdań Rottera dla dzieci, młodzieży i dorosłych - ocena nieprzystosowania

Test bajek dla dzieci w wieku 6-12 lat - diagnoza osobowości oraz relacji w rodzinie

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji dla uczniów i dorosłych - diagnoza preferencji w zakresie zainteresowań, doradztwo zawodowe

NEUROPSYCHOLOGIA

Test d2 do badania uwagi dla dzieci, młodzieży i dorosłych - niewerbalny test zdolności oraz szybkości spostrzegania i koncentracji

Test Pamięci wzrokowej BENTONA - badanie pamięci i percepcji wzrokowej

Test Sortowania Kart z Wisconsin dla dzieci, młodzieży i dorosłych - pomiar funkcji wykonawczych, tj. nadzorczych, kontrolujących, kierujących poznawczą aktywnością człowieka

CTT Kolorowy Test Połączeń - badanie procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi

CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego - pomiar zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego

MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) - badanie zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I PSYCHOPROFILAKTYKA

Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku - badanie nasilenia lęku

Narzędzia Pomiaru Dysleksji - diagnoza dysleksji dla dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

DIAGNOZA RELACJI RODZINNYCH

KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej - badanie zachowań komunikacyjnych w małżeństwie

 

Copyright by CPS I  Wykonanie ICVision.pl