• cps
 • cps
 • cps
 • cps
Psycholog dziecięcy Olsztyn

psychologPomoc psychologa obejmuje pełną diagnostykę psychologiczną: badanie osobowości, poziomu inteligencji, funkcjonowania poznawczego (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności uczenia się), diagnozy relacji rodzinnych i szkolnych, diagnozy neuropsychologicznej.

 

Oferta skierowana jest do rodziców, którzy:

- mają trudności z dzieckiem i nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić

- niepokoją się czy ich dziecko prawidłowo rozwija się

- chcą zapewnić dziecku warunki rozwoju, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami

 

Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców bez dziecka. Kolejne spotkania odbywają się z dzieckiem i służą pogłębieniu diagnozy i opracowaniu planu dalszej pracy terapeutycznej.

Pracę z dzieckiem rozpoczynam od diagnozy psychologicznej opartej na specjalistycznych badaniach psychologicznych z użyciem certyfikowanych narzędzi (testy i kwestionariusze w wersji papier-ołówek). Posiadam również wersje komputerowe najpopularniejszych testów psychologicznych. Dzięki badaniu z użyciem komputera dziecko jest bardziej chętne do współpracy, badanie jest dla dziecka atrakcyjniejsze. Oszczędzam tym samym Państwa czas na realizację badania.

 

 

Moje dziecko u psychologa... czyli co nas może spotkać w gabinecie psychologicznym


Dorosły ma wybór: idę do psychologa – nie idę do psychologa. Dziecko najczęściej trafia do specjalisty bez jego woli. Zdarza się, że rodzic zwleka z pójściem do psychologa, ponieważ obawia się zachowania swojego dziecka.  A jeśli już idzie, zdarza się, że nie informuje dziecka o celu wizyty...

 

Wizyta u specjalisty jest dla dziecka „sytuacją wyjątkową”, do której należy je przygotować. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa warto przekazać dziecku kilka informacji: „gdzie idę?” (do psychologa), „po co?” (na badanie), „czy będzie bolało?” (nie), „jak długo tam będziemy?” (około godziny), „co robi psycholog?” (rozmawia). Starszemu dziecku warto przekazać nieco więcej informacji, ale nie należy wdawać się w szczegóły. Ważne jest, by dziecko wiedziało, że nikt nie będzie się z niego śmiał, oceniał czy krytykował go. Nie należy także obawiać się, że psycholog zniechęci się postawą dziecka. Dziecko, które nie będzie chciało współpracować: schowa się za mamą albo zacznie biegać po gabinecie, będzie potrzebowało po prostu więcej czasu na oswojenie się z nową sytuacją. Zadaniem psychologa jest sprawić, by atmosfera w gabinecie była przyjemna, spokojna i pomogła się dziecku otworzyć.

 

Nie należy się również obawiać, że dziecko pod wpływem onieśmielenia czy stresu, zaprezentuje w badaniu niższe umiejętności, niż te, które leżą w zakresie jego możliwości. Choć często bywa i tak, że dziecko „zatnie się” i odmówi wykonania zadań, nie może to być podstawą do gorszej oceny jego pracy.

 

Co bada psycholog?

Badanie psychologiczne obejmuje obserwację zachowania, wywiad (rozmowę) oraz testy psychologiczne, czyli np. narzędzia do diagnozy inteligencji, osobowości, funkcjonowania poznawczego: percepcji, pamięci, uwagi.

 

Co zabrać ze sobą na wizytę do psychologa?

Na pewno potrzebne będą opinie od specjalistów (jeżeli dziecko pozostaje pod opieką poradni np. neurologicznej, okulistycznej, audiologicznej), a także opinie psychologiczne (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej). Należy przypomnieć sobie także różne sytuacje z życia dziecka, od urodzenia (a nawet przed urodzeniem, czyli przebieg ciąży), jakie choroby przebyło, czy były urazy z omdleniem, jakie leki dziecko przyjmuje bądź przyjmowało, itp. Zazwyczaj na pierwszej wizycie proszę rodzica o pisemne wypełnienie informacji o dziecku, w której zawarte są pytania o szkołę, relacje w rodzinie, niepokojące zachowania u dziecka, itp.

 

Wizyty u psychologa nie należy się wstydzić. Nie należy też obawiać się „zaszufladkowania” dziecka. Należy za to pamiętać, że psycholog zobowiązany jest utrzymać w tajemnicy fakt pojawienia się pacjenta w gabinecie oraz wyniki jego badań. Jeśli zdecydowaliśmy się na wizytę u psychologa, warto mu zaufać i pozwolić by pomógł nam rozwiązać problem, z którym do niego przyszliśmy.

 

 

Oferta:

 • konsultacje

czas trwania: 90 min.

- badanie i ocena stanu psychicznego pacjenta metodami psychologii klinicznej

 

 • porady psychologiczne

czas trwania: 45 min.

 • rozmowa wstępna, wywiad, obserwacja oraz określenie problemu
 • zakończenie kontaktu poprzez przekazanie psychologicznych obserwacji
  i wyjaśnień lub/i skierowanie pacjenta do odpowiedniej formy leczenia

 

 • diagnoza psychologiczna

czas trwania: w zależności od stosowanych narzędzi (testów) diagnostycznych: diagnoza inteligencji, osobowości, funkcjonowania w szkole itp.

Czas trwania badania i jego cena uzależnione są od rodzaju przeprowadzanej diagnozy oraz użytych do tego celu narzędzi.


 • terapia

czas trwania: 1 sesja 50 min.

- świadczenie udzielane przez psychologa choremu i/lub jego rodzinie

- cel: osiągnięcie przez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania

Terapia obejmuje różnorodne oddziaływania psychologiczne, nastawione na pomoc w:

 • zrozumieniu i akceptacji choroby
 • wytwarzaniu właściwej motywacji do różnych form aktywności
 • dokonywaniu niezbędnych na skutek choroby zmian w funkcjonowaniu społecznym
 • akceptacji życia z dysfunkcją lub kalectwem

 

 

 • rehabilitacja psychologiczna

czas trwania: 1 sesja 30-60 min.

- stosowanie programów ćwiczeń dostosowanych do specyficznych trudności pacjenta

- działania służące rozwijaniu lub przywracaniu sprawności i aktywności życiowej pacjenta

 

 • psychologiczna interwencja w kryzysie

- udzielenie  pomocy  w psychologicznym kryzysie wywołanym chorobą i jej okolicznościami

W stanie ostrego kryzysu potrzebna jest natychmiastowa pomoc trwająca aż do ustąpienia objawów.

 

 

 

Copyright by CPS I  Wykonanie ICVision.pl