• cps
  • cps
  • cps
  • cps
EEG Biofeedback

 

Trening EEG Biofeedback ma za zadanie doskonalenie funkcji poznawczych mózgu,  poprawę jego pracy, przez co polepsza się funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, ADHD, w terapii niektórych schorzeń psychicznych. Przynosi rewelacyjne rezultaty w zakresie poprawy koncentracji, może być też stosowana jako trening relaksacyjny u osób zdrowych.

 

Metoda biofeedbacku polega na wykorzystaniu specjalistycznego aparatu, który pozwala na ukazanie procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zazwyczaj sprawy, a które może nauczyć się świadomie kontrolować.

EEG Biofeedback (neurofeedback) opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

- aktywność elektryczna mózgu (EEG) odzwierciedla stan psychiczny,

- możemy tę aktywność poddać treningom.

 

Mózg, w różnych stanach świadomości, wytwarza fale elektromagnetyczne o określonych częstotliwościach i amplitudach.

 

Fale szybkie:


fale beta FALE BETA o częstotliwości 14-30 Hz

 

fale alfa FALE ALFA o częstotliwości 8-14 Hz

 

Fale wolne:

 

fale theta FALE THETA o częstotliwości 4-8 Hz

 

fale delta FALE DELTA o częstotliwości 0,5-4 Hz

 

oraz FALE GAMMA o częstotliwości od 30 Hz (najsłabiej poznane)

 

Fale mózgu a stan zachowania

 

Fale BETA charakteryzują mózg odbierający bodźce z otoczenia, skupiony. W tym stanie znajduje się mózg osoby przeżywającej emocje. Wyróżnia się fale beta 1, które odpowiadają za koncentrację, fale beta 2 wytwarzane przez mózg osoby przeżywającej stres oraz fale SMR odpowiedzialne za relaksację z zewnętrzną uwagą.

Gady fale mózgowe wchodzą w stan ALFA człowiek jest bardzo zamyślony, medytuje, dopiero się obudził lub zaraz zaśnie. Stan ALFA charakteryzuje bierną uwagę, spokój, twórczość, uwolnienie od stresu i pozytywne myślenie.

Fale THETA są wytwarzane przez mózg w stanie snu, hipnozy lub głębokiej relaksacji.

Fale DELTA charakteryzują stan nieświadomości, głębokiego snu.

 

W procesie dojrzewania czynności bioelektrycznej mózgu dochodzi do wieloetapowych zmian układów i struktur mózgu, nawarstwiania połączeń nerwowych, przebudowy organizacyjnej, strukturalnej, metabolicznej i enzymatycznej. Nasz mózg jest plastyczny.

 

Osoba poddawana treningowi uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgu - wzmacniać pożądane, a hamować niepożądane fale.

 

Jak działa biofeedback?

 

Zasada treningu biofeedback oparta jest o prawo efektu Thorndike’a, które mówi, że nagradzanie odpowiedniego zachowania zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości.

Zachowaniem wzmacnianym w EEG Biofeedback jest wytwarzanie określonych wzorców fal mózgowych. Nagrodą za takie zachowanie jest informacja o sukcesie przekazywana przez komputer za pomocą dźwięków i wyświetlanego obrazu. Mózg uczy się właściwej pracy, która gwarantuje lepsze funkcjonowanie pacjenta.

 

Biofeedback nie jest nowym odkryciem. Jest to naturalny proces biologiczny. Prostym przykładem jest nauka jazdy na rowerze. Dziecko 7-letnie może w ciągu pół godziny nauczyć się jeździć na rowerze. Po zimowej przerwie nie musi uczyć się tej umiejętności od nowa – potrafi już jeździć. Jak to jest możliwe? Odpowiedź: wrodzony neurofeedback.

 

Jak wygląda trening EEG Biofeedback?

 

Czas trwania terapii zależy od problemów, z jakimi zgłasza się pacjent. Zazwyczaj jest to 10-15 spotkań, w szczególnych przypadkach (np. ADHD) potrzeba systematycznej pracy przez około 40 treningów.

Spotkania odbywają się 2-3 razy w tygodniu (możliwość umawiania się na codzienne treningi), na jedno spotkanie należy zarezerwować około 1 godziny. Przerwa między treningami nie może być dłuższa niż 10 dni.

 

Treningi EEG Biofeedback:

  • zwiększą siłę do pracy, motywację do działania oraz kreatywność

  • polepszą szybkość procesów intelektualnych

  • poprawią koncentrację

  • zapewnią szybsze i lepsze zapamiętywanie poprawią odczuwanie emocji

  • pomogą zwalczyć stres i tremę

  • podwyższą nastrój, samoocenę i efektywność snu

  • dadzą poczucie relaksu i odprężenia

Metoda EEG Biofeedback jest nieinwazyjna, bezpieczna. Efekty widoczne są już po kilku treningach.

 

Gabinet wyposażony jest w najnowszy Aparat EEG DigiTrack Biofeedback.


EEG Biofeedback

 

Copyright by CPS I  Wykonanie ICVision.pl